diumenge, 15 de juny de 2014

Bases del concurs


 1. El concurs està obert als compositors de qualsevol de les nacionalitats on té lloc el festival Sete Sóis Sete Luas: <http://www.festival7sois.eu/es/>.
 2. La composició serà per a quintet de vent i tenor, comptarà amb tres moviments cadascun dels quals posarà música a aquests poemes de Encarna Sant-Celoni.
 • «Des de l’arena estant, pluja de lletres soltes»
 • «Gaia»
 • «Mutis marí per una rosa»
 1. Els poemes podran aconseguir-se en: <www.llevantensemble.blogspot.com>. <www.tavernes.es>. La durada màxima de les obres no ha superar els vint minuts.
 2. Les obres han de ser inèdites, no podran haver estat estrenades en públic ni premiades, ni amb el títol actual ni amb cap altre ni haver estat objecte de cap encàrrec previ.
 3. La dotació del premi és de 1.000€, i no afectarà els drets intel·lectuals de l’autor. El premi és indivisible.
 4. Cada compositor pot presentar una sola obra i l’ha d’acompanyar, en un sobre tancat a part, d’una fotocòpia del seu DNI o passaport, així com de les seues dades de localització (domicili, telèfon, etc.). A l’exterior d’aquest sobre s’ha d’identificar el títol de l’obra i el pseudònim. La documentació interna només serà consultada en el cas que l’obra siga premiada.
 5. Es remetran quatre còpies de l'obra i de les parts individuals.
 6. La partitura i la documentació es podran lliurar personalment, enviar-se per correu certificat o en qualsevol de les formes previstes legalment, fent menció del PREMI SOLFES DE LA MEDITERRÀNIA, abans del 1 de setembre del 2015, a la Casa de la Cultura de Tavernes, passeig Lepant, s/n. 46760 Tavernes de la Valldigna.
 7. El veredicte es farà públic el dia 13 de desembre del 2015, en un concert on s'interpretaran les obres finalistes. El sistema d’anàlisi, qualificació, selecció i votació de les obres presentades serà el que determine el jurat, que reflectirà la motivació en l’acta que s’alçarà.
 8. Les decisions del jurat seran inapel·lables i aquest resoldrà segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases.
 9. Les obres finalistes passaran a formar part del repertori del Llevant Ensemble en un programa específic.
 10. L'obra premiada serà editada per l'editorial MusicVall.
 11. Les obres no premiades no finalistes es podran retirar de la Casa de Cultura de Tavernes en el termini de 3 mesos després de resolt el concurs. Passat aquest termini, les obres seran destruïdes.
 12. En tot el que no hagen previst aquestes bases regirà la normativa de règim local i les disposicions concordants de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
 13. Pel fet de participar-hi, els concursants accepten íntegrament aquestes bases així com les decisions del jurat i del concert públic.

INFORMACIÓ:
solfesdelamediterrania@gmail.com
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada